Học viên tiêu biểu

Cảm nhận học viên

Công ty: Công Ty Thiết Kế Nội Thất Gia Phát. Chức vụ: Content Marketing.
Công ty: No Name Coffee And Restaurant. Chức vụ: Nhân viên.
Công ty: Phương Store - Túi Xách Nữ. Chức vụ: Boss Tinastore.
Công ty: Ý Trần Beauty. Chức vụ: Thẩm mỹ.
Công ty: Monaco Coffee Vietnam. Chức vụ: Kinh doanh. Fanpage: https://www.facebook.com/monacocoffee.Ltd/. Website: <a target="_blank" href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.monacocoffee.com.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0w-63VpW0B5GYKn_swXRkrCLtxc4ukAlA-kKoG1WW83NK0kinCsJ6cV30&amp;h=AT2EL7d1a3fFASnNiZeCcvfEOyr-GwFrQVSMIAWKWC3kB-Xt3Ko0yu2K0aU5qZBTcakxTt_EH0pe8qOW49qRBZLs_5G_wEymA5sGnv9vgJNzcpqMBWsusx6Q8nbsRf05L3QhZg">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.monacocoffee.com.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0w-63VpW0B5GYKn_swXRkrCLtxc4ukAlA-kKoG1WW83NK0kinCsJ6cV30&amp;h=AT2EL7d1a3fFASnNiZeCcvfEOyr-GwFrQVSMIAWKWC3kB-Xt3Ko0yu2K0aU5qZBTcakxTt_EH0pe8qOW49qRBZLs_5G_wEymA5sGnv9vgJNzcpqMBWsusx6Q8nbsRf05L3QhZg</a>
Công ty: Khang Vương Hair Design. Chức vụ: Thợ cắt tóc.
Công ty: Axon Active Vietnam - Da Nang Branch.
Công ty: Thẩm Mỹ Thịnh Quỳnh. Chức vụ: Thẩm mỹ. Fanpage: https://www.facebook.com/ThamMyThinhQuynh.
Công ty: VivaBem. Chức vụ: Sales BĐS.
Chức vụ: Vẽ tranh chì than , tranh màu.
Công ty: Thớt Kính Cường Lực Sala Chính Hãng. Chức vụ: Sales.
Công ty: S-Group/Think Different - Make Different.
Công ty: Công ty TNHH MTV Phát Văn Minh. Chức vụ: Kỹ sư.
Công ty: De Heus. Chức vụ: Kinh doanh.
Công ty: SayBeer Garden. Chức vụ: Kinh doanh.