Học viên Vinaenter: Trịnh Xuân Bão

Trịnh Xuân Bão

Công ty: Quán Bulgogi.

Học viên cùng khóa

Công ty: An Nam -Smart Solutions Provider. Chức vụ: Founder and CEO.
Công ty: Xưởng Mộc TP - Đà Lạt. Chức vụ: Sales.