Học viên Vinaenter: Trần Thị Duyên

Trần Thị Duyên

Chức vụ: Kinh doanh tự do.

Học viên cùng khóa

Công ty: Công Ty Thiết Kế Nội Thất Gia Phát. Chức vụ: Content Marketing.
Công ty: No Name Coffee And Restaurant. Chức vụ: Nhân viên.
Công ty: Phương Store - Túi Xách Nữ. Chức vụ: Boss Tinastore.