Học viên Vinaenter: Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Công ty: Công Ty TNHH TMDV Mỹ Phẩm ViJully Natural. Chức vụ: Kinh doanh mỹ phẩm.

Học viên cùng khóa