Học viên Vinaenter: Nguyễn Thị Hoàng Trinh

Nguyễn Thị Hoàng Trinh

Chức vụ: Makeup.

Học viên cùng khóa

Công ty: Công Ty TNHH TMDV Mỹ Phẩm ViJully Natural. Chức vụ: Kinh doanh mỹ phẩm.
Công ty: Công Ty Thiết Kế Nội Thất Gia Phát. Chức vụ: Content Marketing.