Học viên Vinaenter: Mai Nguyen

Mai Nguyen

Công ty: IBM Malaysia.

Học viên cùng khóa

Công ty: Công Ty TNHH TMDV Mỹ Phẩm ViJully Natural. Chức vụ: Kinh doanh mỹ phẩm.
Công ty: Công Ty Thiết Kế Nội Thất Gia Phát. Chức vụ: Content Marketing.
Công ty: No Name Coffee And Restaurant. Chức vụ: Nhân viên.