Học viên Vinaenter: Hoàng Ngọc Thủy

Hoàng Ngọc Thủy

Công ty: Tatiland. Chức vụ: Sales BĐS.

Học viên cùng khóa

Công ty: Vietnam Freelancer Tour Guide. Chức vụ: Tour Guide.
Công ty: An Nam -Smart Solutions Provider. Chức vụ: Founder and CEO.
Công ty: Xưởng Mộc TP - Đà Lạt. Chức vụ: Sales.