Chính sách hoàn học phí

GĐ1: Vinaenter tiếp nhận khiếu nại về khoá học: học viên có thể gửi khiếu nại qua email [email protected]

GĐ2: Vinaenter tư vấn và hỗ trợ giúp học viên

GĐ3: Nếu học viên không đồng ý đổi khoá học hoặc không hài lòng, thì Vinaenter tiến hành thủ tục chuyển hoàn học phí theo quy định. Học viên cần gửi thông tin thanh toán bao gồm: số tài khoản ngân hàng, tên chủ thẻ, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.

GĐ4: Vinaenter chuyển hoàn học phí trong 48h kể từ thời điểm Vinaenter và học viên chấp nhận hoàn trả học phí.


Phương pháp tính hoàn học phí: dựa trên 2 yếu tố, thời gian tham gia lớp học (trực tiếp hay online).

Trường hợp 1: Đã nộp học phí nhưng khóa học chưa khai giảng, học viên chưa tham gia học buổi nào, Vinaenter hoàn 100% học phí sau khi trừ các khoảng ưu đãi khi học viên đăng ký đã nhận. 

* Ví dụ: Khóa học có học phí là 4.900.000 VNĐ. Do học viên đăng ký sớm và nhận được suất ưu đãi giảm 1.000.000 VNĐ, học viên đóng học phí là 3.900.000 VNĐ thì Vinaenter sẽ hoàn lại 2.900.000 VNĐ (trừ ưu đãi 1.000.000 VNĐ lúc đăng ký)

Trường hợp 2: Đã nộp học phí khóa học và đã học vài buổi (dưới 50% số buổi), Vinaenter hoàn 50% học phí sau khi trừ các khoảng ưu đãi khi học viên đăng ký đã nhận. 

Trường hợp 3: Đã nộp học phí khóa học và đã học vài buổi (từ 50% số buổi trở lên), Vinaenter không áp dụng chính sách hoàn học phí.