Đã khai giảng

Khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook Online Khóa K35

Khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook Online Khóa K35 Ngày 14/01/2019, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook Online – khóa DM35. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Vinaenter […]

Khai giảng Khóa học quảng cáo trên Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K34

Đội ngũ giảng viên của Vinaenter sẽ hỗ trợ anh chị học viên khóa K34 hoàn thành xuất sắc khóa học

Khai giảng Khóa học quảng cáo trên Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K34 Ngày 24/12/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học quảng cáo trên Facebook – Digital Marketing 4.0, khóa DM34. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn […]

Khai giảng Khoa hoc Digital Marketing 4.0 Khóa K33

Lớp học Digital Marketing 4.0 khóa K33

Khai giảng Khoa hoc Digital Marketing 4.0 Khóa K33 Ngày 03/12/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khoa hoc Digital Marketing 4.0 – khóa DM33. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Vinaenter cùng các […]

Khai giảng Khoa hoc Marketing Online, Digital Marketing 4.0 Khóa K32

Lớp học Marketing Online khóa K32 tại trung tâm Vinaenter

Khai giảng Khoa hoc Marketing Online, Digital Marketing 4.0 Khóa K32 Ngày 12/11/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khoa hoc Marketing Online, Digital Marketing 4.0 – khóa DM32. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung […]

Khai giảng Khóa học Marketing Online Đà Nẵng Khóa K31

Anh chị học viên Khóa K31 hăng say học tập

Khai giảng Khóa học Marketing Online đà nẵng Khóa K31 Ngày 22/10/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học Marketing Online Đà Nẵng – khóa DM31. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Vinaenter […]

Khai giảng lớp học Digital Marketing 4.0 Khóa K30

Lớp học Digital Marketing 4.0 - Khoá K30

Khai giảng lớp học Digital Marketing 4.0 Khóa K30 Ngày 01/10/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng lớp học Digital Marketing 4.0 – khóa DM30. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Vinaenter cùng các […]

Khai giảng Khoa hoc Marketing Online, Digital Marketing 4.0 Khóa K29

Thầy Trần Văn Sơn hướng dẫn những cách làm Marketing Online hiệu quả

Khai giảng Khoa hoc Marketing Online, Digital Marketing 4.0 Khóa K29 Ngày 10/09/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng khoa hoc Marketing Online  – khóa DM29. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Vinaenter cùng […]

Khai giảng Khóa học quảng cáo Google Adwords – Digital Marketing 4.0 Khóa K28

Lớp học Digital marketing 4.0 - Khóa K28 tại trung tâm Vinaenter

Khai giảng Khóa học quảng cáo Google Adwords – Digital Marketing 4.0: Ngày 13/08/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học quảng cáo Google Adwords – Digital Marketing 4.0, Khóa DM28. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – […]

Khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 Khóa K27

Anh chị khóa K27 đang tìm hiểu tổng quan về Marketing Online

Khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 Khóa K27: Ngày 30/07/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0, khóa DM27. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc […]

Khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 Khóa K26

Khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 Khóa K26 Ngày 09/07/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 – khóa DM26. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám […]

Khai giảng Khóa học quảng cáo Google Adwords – Digital Marketing 4.0 Khóa K25

Học viên khóa K25 tìm hiểu về các chiến lược Marketing Online

Khai giảng Khóa học quảng cáo Google Adwords – Digital Marketing 4.0 Khóa K25 Ngày 18/06/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học quảng cáo Google Adwords – Digital Marketing 4.0 – khóa DM25. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần […]

Khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 Khóa K11

Khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 Khóa K11: Ngày 31/07/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học Google Ads – Digital Marketing 4.0 – khóa DM11. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám […]

Khai giảng khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K10

Buổi khai giảng Marketing Online của khóa K10

Khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K10: Ngày 03/07/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 – khóa DM10. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn […]

Khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K09

Học viên khóa K09 tìm hiểu về ưu nhược điểm của các kênh Facebook, Google, Zalo,...

Khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook –  Digital Marketing 4.0 Khóa K09 Ngày 12/06/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa  học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 – khóa DM09. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn […]

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K08

Lớp học chạy quảng cáo Facebook - Marketing Online, sự lựa chọn tuyệt vời cho công việc kinh doanh

Khai giảng khóa học quảng cáo Facebook –  Digital Marketing 4.0 Khóa K08 Ngày 15/05/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook –  Digital Marketing 4.0 – khóa DM08. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn […]

Khai giảng Khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K07

Học viên Kim - đến với Vinaenter với mong muốn chinh phục Marketing Online

Khai giảng khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K07 Ngày 24/04/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0, khóa DM07. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – […]

Khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K06

Học viên khóa K06 đang nghiên cứu về những hình thức của Marketing Online

Khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook – Digital Marketing 4.0 Khóa K06 Ngày 03/04/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng Khóa học quảng cáo Facebook –  Digital Marketing 4.0, khóa DM06. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – […]

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K05

Khai giảng Khóa học Marketing Online, Digital Marketing 4.0 Khóa K05 Ngày 13/03/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng khóa học Marketing Online, Digital Marketing 4.0 – khóa DM05. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung […]

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K04

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K04: Ngày 27/03/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng khóa học Marketing Online, Digital Marketing 4.0 – khóa DM04. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Vinaenter […]

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K03

Khai giảng khóa Digital Marketing 4.0 – K03 Ngày 06/03/2017, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp Vinaenter (Vinaenter For Digital) tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 – khóa DM03. Tham dự buổi học khai giảng có anh Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Vinaenter cùng các giảng viên, […]

07777 10005
icons8-exercise-96 chat-active-icon